ירושות וצוואות

משרדנו מתמחה ומטפל בעריכת צוואות לפי כללי החוק ובהתאם לפסיקה האחרונה והן לפי כללי ההלכה, והכל בכדי שאדם יוכל להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו ומבוקשו וימנע בעיות עתידיות. כמו"כ משרדנו מטפל בהליכים הקשורים לתחום הירושות, החל מהגשת בקשה לקיום צוואה, או הגשת בקשה למתן צו ירושה, והמשך בטיפול וייצוג יורשים בתביעות על קיום צוואות או תקיפת תוקפן של צוואות.

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו (כספים, נדל"ן, רכוש וכו') ליורשיו. נכסים אלו מכונים "עיזבון".
חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים לאחר מותו. וישנם אנשים אשר אינם כותבים צוואה. במקרים אלו, הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין, אשר נקבעים על פי הכללים של חוק הירושה אשר לא תמיד הינם תואמים לרצון המצווה. ככלל, כל אדם רשאי לערוך צוואה, למעט מקרים יוצאים מן הכלל, בהם אדם פסול לצוות בשל חוסר יכולת נפשית או שכלית וכדו'.

יתרונות הצוואה – רק באמצעות צוואה, הנכתבת באופן ברור, חד-משמעי והגיוני, על מנת למנוע ספקות באשר לכוונת המצווה וכשהיא בהתאם מלא לכללי החוק, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.
בנוסף, ישנם המבקשים שהצוואה תתואם גם לפי ההלכה, ומשכך נדרש כי מי שיערוך את הצוואה יהיה בקיא גם בהלכה ושהיא תהיה תואמת ואינה סותרת את ההלכה.
בנוסף לנושא חלוקת הרכוש, מצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו (ללא תוקף משפטי מחייב) וזאת באמצעות צוואה מוסרית, שבה עורך הצוואה מבקש/מורה למשפחתו או למכריו על פי אילו ערכים הוא מבקש מהם לנהוג.
לדוגמה אדם יכול לבקש במסגרת כתיבת הצוואה, כי ילדיו ימשיכו לשמור ולקיים את המסורת המשפחתית בכל הנוגע לחגים ולמועדים וכדו'.
ישנם מקרים בהם רצוי במיוחד לערוך צוואה כגון:
– פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.
– זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.
– זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.
– זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.
– בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) : חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.
בנוסף, אם המצווה חושש כי עלולים לטעון כי לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה (כגון: גיל מתקדם, מחלה או טיפולים), רצוי כי יפנה, סמוך למועד עריכת הצוואה, לקבלת חוות דעת רפואית המעידה על כשירותו לצוות.
ניתן לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון (הירושה) בין היורשים השונים. ניתן אף לנקוב בשמו של מנהל העיזבון, מינוי מנהל עיזבון אינו חובה. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמיתי וממשי בכך.
ככלל, יש לכבד צוואה של אדם שאינו בחיים, שכן הגשמת רצונו של המצווה (המוריש), כפי שבא לידי ביטוי בצוואה שערך לפני מותו מהווה עיקרון חשוב בחוק הירושה. עם זאת, בית-המשפט יבטל הוראה מסוימת בצוואה (או את הצוואה כולה) אם היא לא ברורה, לא חוקית, לא מוסרית או לא ניתנת לביצוע.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Share: